Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 41/2023 od 28.12.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA KOJE SE PRUŽAJU GRADU SUBOTICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex