Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 40/2021 od 24.12.2021.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA DEČJIH IGRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU BESPLATNOG KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE OD STRANE ODREĐENIH KATEGORIJA INVALIDA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI CENOVNIKA USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA KOJE SE PRUŽAJU GRADU SUBOTICI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ČETVRTU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex