Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 40 od 24.08.2020.)


  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-VESNA BOSANČIĆ
  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-MAGOŠI ŽUŽANA
  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-MARIJANA VAGIĆ
  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-ETELA JERENKIĆ
  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-ZAGORKA PANIĆ
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-MAGOŠI ŽUŽANA
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-VESNA BOSANČIĆ
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE-ZAGORKA PANIĆ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex