Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 4/2023 od 10.02.2023.)


  • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2023. GODINI
  • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ: II-361-42/2023
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA AKCIONOG PLANA IMPLEMENTACIJE MERA I AKTIVNOSTI RADI OBEZBEĐENJA USLOVA NEOPHODNIH ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex