Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 4/2022 od 03.02.2022.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OCENU GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA URBANE OPREME NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA URBANE OPREME U ZONI NADLEŽNOSTI D.O.O. "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ŽALBENE KOMISIJE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2022. G. ZA GRAD SUBOTICU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DELOKRUGU, SASTAVU, IZBORU ČLANOVA I NAČINU RADA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • ODLUKU O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex