Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 4/2021 od 04.02.2021.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA URBANE OPREME U ZONI NADLEŽNOSTI D.O.O. "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA DEČIJIH IGRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA URBANE OPREME NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE VI ZA DELOVE ZONA "MALI RADANOVAC" I "RADANOVAC"
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE MIŠIĆEVO
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO OBALNOG POJASA PALIĆKOG JEZERA (ZAPADNA I JUŽNA OBALA IV SEKTORA I OBALA III SEKTORA) NA PALIĆU
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA FINANSIRANJE, REVITALIZACIJU, UPRAVLJANJE I OBAVLJANJE FARMACEUTSKE DELATNOSTI U GRADU SUBOTICA U KOME ZU APOTEKA SUBOTICA TRENUTNO OBAVLJA FARMACEUTSKU DELATNOST
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE
 • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex