Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 39/2021 od 23.12.2021.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA (PREČIŠĆEN TEKST)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE KELEBIJA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI RADI UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBU ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN
 • ISPRAVKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex