Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 38/2023 od 21.11.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA NA IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, ODRŽAVANJU I ZAŠTITI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA JARBOLA ZA ISTICANJE ZASTAVA I VELIKIH SAMOSTOJEĆIH (3D) SLOVA SA NATPISOM GRADA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex