Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 37/2022 od 22.12.2022.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBU ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RAZVOJA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD 2023-2032.
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU PROCESA IZRADE PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD 2023-2025.
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAŠTITI USEVA I ZASADA, POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIH PUTEVA I KANALA OD POLJSKE ŠTETE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex