Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 35/2021 od 05.11.2021.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOM MUZEJU SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE DELA PLANA GENERALNE REGULACIJE VIII ZA ZONE "ŽELJEZNIČKO NASELJE" I "MAKOVA SEDMICA" I DEO ZONE "MALI RADANOVAC"
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SONJA MARINKOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURO SALAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE "DR SVETOMIR BOJANIN" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "IVAN SARIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex