Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 34/2022 od 29.11.2022.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE U 2022. GODINI
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KIZUR IŠTVAN" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" NOVI ŽEDNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "IVAN SARIĆ" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex