Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 33/2023 od 05.10.2023.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA FORMIRANJE SLOBODNE JAVNE POVRŠINE (LINEARNOG PARKA) NA DELU UKINUTE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE (PRUGE SUBOTICA BOLNICA - CRVENKA)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE DELA PLANA GENERALNE REGULACIJE VII ZA ZONE "KERTVAROŠ" I "NOVI GRAD" I DELOVE ZONA "MALI RADANOVAC", "RADANOVAC" I "PALIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI PROŠIRENJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DETE TREĆEG I ČETVRTOG REDA ROĐENJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE SUBOTICA
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" NOVI ŽEDNIK
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ENERGETSKOG MENADŽERA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex