Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 33/2022 od 24.11.2022.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA NA IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, ODRŽAVANJU I ZAŠTITI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU U GRADU SUBOTICI
  • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA USLUGE SOCIJALNOG STANOVANJA U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex