Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 33 od 25.06.2020.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI ZAHTEVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU POPUSTA ZA MESEČNE KARTE ZA UČENIKE I STUDENTE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU U JULU I AVGUSTU 2020. GODINE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŽALBENE KOMISIJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex