Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 33 od 07.12.2017.)


  • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 33/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex