Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 32/2023 od 28.09.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O IZMENI PROGRAMA ZA RAD SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA LOKALNE SAMOUPRAVE SUBOTICA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex