Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 32/2021 od 07.10.2021.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2021. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex