Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 31/2021 od 07.10.2021.)


  • ISPRAVKA PREČIŠĆENOG TEKSTA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
  • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA NASELJA ČANTAVIR IZMEĐU DEONICE OPŠTINSKOG PUTA SUBOTICA-ČANTAVIR, ZAŠTITNOG POJASA VODOTOKA ČIK I DEONICE DRŽAVNOG PUTA II B REDA BR. 303
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex