Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 31 od 18.11.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA II IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O ZADUŽIVANJU ČLANA GRADSKOG VEĆA ZA ODREĐENU OBLAST IZ NADLEŽNOSTI GRADA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex