Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 30/2023 od 07.09.2023.)


  • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE ČANTAVIR
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 9999 KW SA TRASOM PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA I MULTIMODNOG VODA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O TAKSI PREVOZU I LIMO SERVISU
  • REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex