Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 30/2021 od 30.09.2021.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA U 2021. GODINI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
  • ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex