Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 30 od 16.06.2020.)


  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM NA KORIŠĆENJE STAMBENIH JEDINICA NAMENJENIH ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA U OKVIRU REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA, POTPROJEKAT 7 - KOMPONENTA 4 I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ODGOVORNOG ZA KONTROLU KVALITETA
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DAVANJEM STAMBENIH JEDINICA U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE U OKVIRU REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA, POTPROJEKAT 7 I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ODGOVORNOG ZA KONTROLU KVALITETA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
  • ISPRAVKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex