Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 3/2023 od 02.02.2023.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 9999 KW SA TRASOM PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA I MULTIMODNOG VODA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZRADI I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA ISTOČNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO BIVŠEG KOMPLEKSA LIVNICE I ZAPADNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO UL. ARSENIJE ČARNOJEVIĆA I ALEJE MARŠALA TITA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE SUBOTICA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2023. GODINU ZA GRAD SUBOTICU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA KOJOM SE ODOBRAVA DAVANJE BANKARSKE GARANCIJE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDA "DR LASLO REHAK" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDA "DR LASLO REHAK" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA-FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBATICA - DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTÚRÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA - FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA-FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBATICA - DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTÚRÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA - FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOM MUZEJA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex