Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 3/2022 od 25.01.2022.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SIMPO ŠIK"DOO KURŠUMLIJA
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " VODOVOD" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA-SPORTSKI OBJEKTI ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA-SPORTSKI OBJEKTI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA" ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA APOTEKARSKEUSTANOVE VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE VRANJE
 • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKAO NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKAO USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTVA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA ZA MEĐUMESNI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022. GODINU
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE BISTAR
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOSILEGRAD
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE BRANKOVCI
 • IZBORNA LISATA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE BRESNICA
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE GORNJA LISINA
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONJE TLAMINO
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE GORNJE TLAMINO
 • IZBORNA LISTA KANDIDATAZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONJA LJUBATA
 • IZBORN A LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONJA LISINA
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DUKAT
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE IZVOR
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE JAREŠNIK
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE MILEVCI
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE MLEKOMINCI
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE PARALOVO
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADIČEVCI
 • IZBORNA LISTA TU KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RAJČILOVCI
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RESEN
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RIKAČEVO
 • ODLUKA O OBUSTAVLJANJE POSTUPKA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PONAVLJANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex