Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 3/2021 od 27.01.2021.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex