Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 3 od 12.02.2019.)


 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U KOMISIJU ZA PRAĆENJE PRIMENE ODREDBI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA DEČIJIH IGRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA GRADSKE BIBLIOTEKE SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKE KNJIŽNICE SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex