Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 29/2022 od 21.10.2022.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA KOMEMORACIJU NEVINIM ŽRTVAMA STRADALIM 1944. I 1945. GODINE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex