Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 29 od 24.10.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG OMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU POSEBNOG PROGRAMA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA II IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PRIPREMU I ZA SPROVOĐENJE I REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMU JAVNOG OSVETLJENJA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex