Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 29 od 27.12.2018.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)
 • ODLUKA O DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SUBOTICA-PALIĆ DO 2030. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBU ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2017 - prečišćen tekst, 19/2018 - dr. odluka, 27/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012, 24/2014, 45/2014, 14/2015, 46/2015 i 29/2018)
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018 i 29/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA PROSTORNOG OBUHVATA U KOME SE DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKIM PROSTOROM "PARK PALIĆ" PALIĆ POVERAVAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA U CILJU REALIZACIJE MASTER PLANA PALIĆ ("Sl. list grada Subotice", br. 1/2010, 15/2013 i 29/2018)
 • ODLUKA O ZAŠTITI USEVA I ZASADA, POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIH PUTEVA I KANALA OD POLJSKE ŠTETE ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2015 i 29/2018)
 • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA, A KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex