Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 28/2023 od 30.08.2023.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U OKVIRU PROJEKTA "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE U SRBIJI"
  • REŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA PRIPREMU, SPROVOĐENJE I REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMU JAVNOG OSVETLJENJA GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNOG IZNOSA NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTVA BUDŽETA GRADA ZA RADNU 2023/2024. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex