Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 27/2022 od 06.10.2022.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE BAČKI VINOGRADI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO MZ "CENTAR II" U SUBOTICI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE IV ZA ZONU BANJSKOG TURIZMA "PALIĆ" I DELOVE ZONA "NOVI GRAD" I "ALEKSANDROVO"
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE "BIKOVO" NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU UŽINU
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT PALIĆ - PALICSI ÁLLATKERT - ZOOLOŠKI VRT PALIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MAJŠANSKI PUT" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "SVETOZAR MARKOVIĆ" SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex