Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 27/2021 od 09.09.2021.)


 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM (PREČIŠĆEN TEKST)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE IX ZA ZONU MZ "ZORKA"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-GAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU"SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex