Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 26 od 28.05.2020.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP-A)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO- PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA VRŠENJE USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMENE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE SA LED TEHNOLOGIJOM NA TERITORIJI PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENI FER (TRŽIŠNE) VREDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA JKP "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI IMOVINE I KAPITALA JP "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENJENOJ VREDNOSTI UKUPNOG KAPITALA JKP "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O PROCENJENOJ VREDNOSTI UKUPNE IMOVINE I KAPITALA JKP "POGREBNO" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA KRALJU PETRU I KARAĐORĐEVIĆU
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA KAROLJU BIROU
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA BISKUPU IVANU ANTUNOVIĆU
 • ODLUKA O DODELI PRIZNANJA "DR FERENC BODROGVARI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA LOKALNOG OMBUDSMANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURO SALAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI UNAPREĐENJA ZAŠTITE I DOBROBITI ŽIVOTINJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex