Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 27 od 27.11.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017, 16/2018 i 27/2018)
  • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2017 - prečišćen tekst, 19/2018 - dr. odluka i 27/2018)
  • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU PIJACAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD 2018 - 2020. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD 2018-2020. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA PUTEM ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA SAJAMSKIH MANIFESTACIJA I IZLOŽBI IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex