Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 26/2021 od 08.09.2021.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽENJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U SAVREMENOJ GALERIJI SUBOTICA
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM REGIONALNA DEPONIJA SUBOTICA (BROJ ODLUKE: VIII/2021-21)
  • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex