Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 25 od 27.08.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I. IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I. IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • IZMENA PROGRAMA RADA U CILJU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI BEZ NAKNADE PRIVREDNOM DRUŠTVU "BOYSSEN ABGASSYSTEME" D.O.O. SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex