Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 24/2021 od 05.08.2021.)


 • POSLOVNIK O RADU PRIVREDNOG SAVETA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA - ZASTUPANJE I PRUŽANJE USLUGA SLEPIM I SLABOVIDIM LICIMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA FARMU SVINJA U BAJMOKU
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITKA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DELIMIČNOM POKRIĆU NETO GUBITKA ZA 2020. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DELIMIČNOM POKRIĆU NETO GUBITKA IZ PRETHODNOG PERIODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA KOJOM SE DAJE JEMSTVO JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA KREDIT
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKI MUZEJ SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex