Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 22/2023 od 26.07.2023.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA IMPLEMENTACIJE MERA I AKTIVNOSTI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE I AKTIVNOSTI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽENJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex