Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 21/2022 od 28.07.2022.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU I NADZOR NAD IZVRŠENJEM MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I URGADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
  • JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I URGADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex