Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 21/2021 od 24.06.2021.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU POPUSTA ZA UČENIKE I STUDENTE U JULU I AVGUSTU 2021. GODINE PRILIKOM KUPOVINE MESEČNE KARTE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PROSTORA KOJI SE NALAZE U SISTEMU ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex