Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 21 od 01.07.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA
  • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE (PREČIŠĆEN TEKST)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA ZA GRAD SUBOTICU PO MESNIM ZAJEDNICAMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex