Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 21 od 06.07.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE
  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
  • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA - NAŠA RADOST ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY SZABADKA - PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA 2017 - 2021
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex