Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 20/2023 od 28.06.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex