Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 20/2021 od 21.06.2021.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA, KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU ODNOSNO OPREMI ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI
  • ISPRAVKA BROJ:I-00-02-14/2021

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex