Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 20 od 26.06.2019.)


 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ALEKSANDROVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BAČKI VINOGRADI
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BAČKO DUŠANOVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BAJMOK
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BAJNAT
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BIKOVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE CENTAR I
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE CENTAR II
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE CENTAR III
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ČANTAVIR
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE DUDOVA ŠUMA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ĐURĐIN
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE GAT
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE HAJDUKOVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE KELEBIJA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE KER
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE KERTVAROŠ
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE LJUTOVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MAKOVA SEDMICA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MALA BOSNA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MALI BAJMOK
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MALI RADANOVAC
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE MIŠIĆEVO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVI GRAD
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVI ŽEDNIK
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVO SELO
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE PALIĆ
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE PEŠČARA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE PROZIVKA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVAC
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE STARI ŽEDNIK
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ŠUPLJAK
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE TAVANKUT
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE VERUŠIĆ
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE VIŠNJEVAC
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ZORKA
 • ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE ŽELJEZNIČKO NASELJE
 • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP DELA POSLOVNOG PROSTORA RADI POSTAVLJANJA BANKOMATA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex