Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 2/2024 od 25.01.2024.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I POSTAVLJENJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTAVA ZA VANREDNE SITUACIJE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KUMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE U 2024. GODINI
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex