Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 2 od 23.01.2020.)


  • PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ŽALBENE KOMISIJE ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex