Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 19/2021 od 15.06.2021.)


  • JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA PUTEM ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA SAJAMSKIH MANIFESTACIJA I IZLOŽBI U 2021. GODINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex