Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 18/2023 od 14.06.2023.)


  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU I NADZOR NAD IZVRŠENJEM MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARKING" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU POPUSTA ZA UČENIKE I STUDENTE U JULU I AVGUSTU 2023. GODINE PRILIKOM KUPOVINE MESEČNE KARTE U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex