Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 18 od 18.06.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA "BANJE PALIĆ" IZMEĐU PALIĆKOG JEZERA I NOVOSADSKOG PUTA NA PALIĆU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA "BANJE PALIĆ" UZ ZAPADNU OBALU IV SEKTORA PALIĆKOG JEZERA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O DODELI ZVANJA POČASNI GRAĐANIN
 • ODLUKA O DODELI PRIZNANJA PRO URBE
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MONTAŽNIH GARAŽA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKE SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA DRŽANJE DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE - SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE - TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINI DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA DOO SUBOTICA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - SZABADKA VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA, SZABADKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex